VB- MAPP

VB MAPP M. Sundberga służy do diagnozy funkcjonalnej i oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju. Program oparty jest na funkcjonalnej analizie języka Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na kamieniach milowych rozwoju. Za pomocą testu ocenie podlega 170 kamieni milowych, które stanowią podstawę dla rozwoju dziecka oraz diagnozowane są 24 bariery, które mogą zaburzać nabywanie nowych umiejętności przez dziecko. Diagnoza w oparciu o VB – MAPP pomaga w stworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i wyznacza kierunek terapii. Więcej informacji na temat narzędzia znajduje się na stronie Fundacji Scolar http://vbmapp.pl/.