Test badania dysleksji

Przedszkole oferuje bezpłatne badanie zagrożenia dysleksją, dzieciom w wieku od 3 do 7 r. ż., u których w trakcie obserwacji logopedycznej i psychopedagogicznej zauważono niepokojące opóźnienia rozwoju. Badanie prowadzone jest przez logopedę, pedagoga specjalnego lub psychologa w oparciu o test SWM J. Cieszyńskiej i dotyczy następujących obszarów:

  1. Badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
  2. Badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
  3. Badania funkcji wzrokowych:
    1. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki)
    2. Analizy i syntezy wzrokowa na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków)
  4. Badania użycia języka – artykulacja i komunikacji
  5. Badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
  6. Badania grafopercepcji