Terapia psychologiczna

Opieką psychologiczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Placówki. W ramach pomocy psychologicznej prowadzone są obserwacje dzieci na zajęciach i podczas zabaw swobodnych oraz konsultacje z nauczycielami i rodzicami. Zaobserwowane trudności oraz nieprawidłowości w rozwoju dziecka są przekazywane rodzicom na indywidualnych spotkaniach. Terapia psychologiczna jest prowadzona w wymiarze 30-45 min. Pierwszym etapem terapii jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem i stworzenie z nim bezpiecznej relacji. Wszelkie działania prowadzone są zawsze za zgodą rodziców. Ilość spotkań w tygodniu, cele oraz metody terapeutyczne są zależne od potrzeb i możliwości dziecka. Podczas zajęć psychologicznych stosowane są elementy terapii behawioralnej, programu TEACCH E. Schoplera, Metody Krakowskiej J. Cieszyńskiej, terapii ręki, integracji sensorycznej, terapii rozwoju teorii umysłu, programu rozwoju percepcji wzrokowej M. Frostig i D. Horne, elementy metody Ruchu Rozwijającego Sherborne, metoda Knillów, zajęcia stolikowe (np. karty pracy, memory, loteryjki, domina, karty, puzzle, historyjki obrazkowe, terapeutyczne i edukacyjne gry planszowe, programy komputerowe itp.), zabawy relacyjne (tematyczne, symboliczne) oraz zabawy manualne (zręcznościowe, konstrukcyjne).