Terapia (neuro)logopedyczna

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie, trwają od 30 do 45 minut, w zależności od wieku i możliwości dziecka. Zajęcia ukierunkowane są na: usuwanie zaburzeń mowy, wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz wtórnych konsekwencji zaburzeń mowy. Celem terapii jest również kształtowanie i doskonalenie słuchu fonemowego, poszerzanie zasobu słownictwa, kształtowanie aktywności naprzemiennych, doskonalenie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności budowania dialogu. Metody oraz techniki pracy dobierane są indywidualnie do każdego dziecka. Terapeuci korzystają z elementów Metody Krakowskiej, Werbo-Tonalnej, Dobrego Startu, Terapii Ręki, aktywności sensomotorycznych, kinesjotapingu logopedycznego, Metody Weroniki Sherbourne, Knillów.