Terapia NDT Bobath

Usprawnianie neurorozwojowe NDT Bobath

Niezbędnym etapem poprzedzającym terapię jest dokładna ocena funkcjonalna dziecka, jego sposobu poruszania się, napięcia mięśniowego i jego zmian w trakcje wykonywania różnych czynności, obserwacja jakie aktywności jest ono w stanie wykonać i jaka jakość ruchu temu towarzyszy.

Nadrzędnym celem jest uzyskanie przez dziecko możliwie jak największej niezależności ruchowej. Terapia odbywa się w formie zabawy. Dzięki temu w sposób, który jest dla dziecka naturalny i akceptowany może ono osiągać wyznaczone wspólnie z rodzicami i terapeutą cele. Terapia ma ułatwić dziecku wykonanie różnych umiejętności ruchowych, które później może ono wykorzystać podczas lokomocji, wykonywaniu czynności manipulacyjnych, podczas zabawy i innych aktywności adekwatnych do jego wieku.

Terapia odbywa się poprzez dostarczenie możliwie jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych, bodźców sensorycznych, kształtowania reakcji prostowania i równoważnych oraz modyfikacji nieprawidłowego napięcia mięśniowego. Koncepcja NDT Bobath to także celowe aranżowanie środowiska dziecka tak aby wspomagało jego rozwój, dobór sprzętów ułatwiających codzienne funkcjonowanie a przede wszystkim ułatwianie dziecku osiągania własnych celów dające mu poczucie odniesionego sukcesu.