Opieka psychologiczno-pedagogiczna

W Przedszkolu funkcjonuje Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, w którego skład wchodzą specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholodzy, neurologopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci. Opieką psychologiczno – pedagogiczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do Placówki. Zespół prowadzi obserwacje podczas zajęć dydaktycznych, spożywania posiłków i wyjść na plac zabaw, ukierunkowując działania wychowawcze i diagnozując przyczyny ewentualnych problemów rozwojowych dzieci. Zauważone trudności są zgłaszane rodzicom podczas konsultacji indywidualnych. Specjaliści proponują pogłębioną diagnozę dostępnymi narzędziami w Przedszkolu lub w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.