Muzykoterapia

Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone są indywidualnie oraz grupowo, odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Głównym celem zajęć muzykoterapeutycznych jest stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej. Terapeuta dobiera formę muzykowania zgodną z potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami dziecka. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych: śpiewamy, gramy na instrumentach, słuchamy muzyki, uczestniczymy w zabawach ruchowych przy muzyce, poznajemy techniki relaksacyjne.