MOT 4-6

Test MOT 4-6 został opracowany przez R. Zimmer i M. Volkammera i przeznaczony jest do badania rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Jest narzędziem, które pozwala, na podstawie wyników osiąganych przez dziecko w trakcie wykonywania prostych ćwiczeń ruchowych, ocenić poziom jego rozwoju psychomotorycznego oraz wykryć ewentualne zaburzenia. Ocenie podlega zręczność, precyzja, szybkość i siła ruchów, a także równowaga, orientacja w schemacie ciała, koordynacja całego ciała, planowanie motoryczne oraz gotowość do podjęcia działania. Badanie polega na wykonywaniu przez dziecko 18 prób ruchowych, za które może uzyskać od 0 do 2 punktów.