M-CHAT-R/F

Placówka oferuje bezpłatne badania przesiewowe pod kątem wstępnej oceny ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieciom między 18 a 24 miesiącem życia, u których w trakcie obserwacji psychopedagogicznej w placówce zauważono niepokojące opóźnienia rozwoju lub zaburzenia zachowania. Więcej na ten temat znaleźć można na stronie Fundacji SYNAPSIS, lidera w dziedzinie badań i terapii nad spektrum autyzmu w Polsce: http://badabada.pl/pro/m-chat-r-f