Kinesjotaping logopedyczny

Kinesjotaping polega na oklejaniu konkretnych fragmentów ciała specjalnymi elastycznymi plastrami w celu poprawy funkcjonowania mięśni. Kinesjotaping dzięki zastosowaniu elastycznych plastrów nie powoduje ograniczenia ruchomości pacjenta. Metoda ta, z powodzeniem od kilku lat stosowana w terapii logopedycznej, nie powoduje trudności w mówieniu, nie ogranicza również mimiki twarzy.

Kinesjotaping logopedyczny można stosować w celu:

  • domknięcia ust
  • korekcji wad wymowy ( m.in. seplenienia międzyzębowego, bocznego)
  • poprawy funkcji oddechowych ( zwiększenia pojemności oddechowej płuc, pogłębienia wdechu, wydłużenia wydechu)
  • korekcji ustawienia głowy
  • poprawy kontroli kącika ust, mimiki czoła, funkcji przełykania, pracy stawu skroniowo-żuchwowego
  • stabilizacji żuchwy
  • zmniejszenia produkcji śliny

Należy pamiętać, że kinesjotaping jest jedynie terapią wspomagającą do zalecanych przez terapeutę ćwiczeń. Metoda ta ma za zadanie wspierać i utrwalać efekty wypracowane podczas sesji terapeutycznych.

Neurologopeda Kliniczny
Terapeuta Wczesnej Interwencji Logopedycznej
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Anna Kehl