Integracja sensoryczna

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, trwają 45-60 minut, odbywają się raz w tygodniu. Terapia ma na celu dostarczenie dziecku, w czasie aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, co ma spowodować, poprawę integracji bodźców, docierających do dziecka z otoczenia i z jego ciała. Terapeuta, stosując odpowiednio dobrane techniki, eliminuje lub wyhamowuje niepożądane bodźce, występujące przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarcza silnych bodźców, co jest niezbędne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w specjalnie do tego przystosowanej sali. W terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, taki jak: huśtawki, podwieszane platformy, deskorolki, hamaki, trampoliny, piłki gimnastyczne, równoważnie oraz materiały do stymulacji dotykowej, słuchowej, wzrokowej, zapachowej.