Fizjoterapia

Fizjoterapia to zestaw metod leczniczych, profilaktyki i rehabilitacji, które mają na celu leczenie lub zapobieganie chorobom narządu ruchu, układu nerwowego i narządów wewnętrznych.

Zajęcia z fizjoterapeutą prowadzone są indywidualnie i trwają od 30 do 45 minut, czas trwania jednostki terapeutycznej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości oraz od kondycji dziecka danego dnia. Metody i zadania dostosowane są do zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Program terapii wytyczony zostaje przede wszystkim na podstawie badania fizjoterapeutycznego, wywiadu wstępnego z rodzicami, a także arkusza obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym.

Rehabilitacja ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące zaburzenie rozwojowe. Zajęcia polegają na stosowaniu specjalnych technik i wspomagań wpływających na napięcie mięśniowe, torowaniu i stymulacji prawidłowych wzorców ruchowych dziecka, eliminowaniu negatywnych kompensacji, stymulowaniu równowagi i koordynacji dziecka.

Metody wykorzystywane podczas zajęć:

  • NDT – Bobath,
  • Trójpłaszczyznowa manualna terapia stóp,
  • Terapia ręki,
  • Kinesiotaping,
  • Elementy metody PNF